Tack för en synnerligen fyllig kommentar till vårt inlägg om klädsel i vården. Det var ju inte så mycket ett svar som en programförklaring. Vi har naturligtvis inte några åsikter som bryter mot de hygienkrav som författarna framför.

Artikeln publicerades på Läkartidningens kultursida och inte som ett inlägg i en sjukhushygienisk debatt, men det långa svaret ger oss uppfattningen att vi därmed faktiskt krattat manegen för hygienikerna, som får framföra sina välartikulerade argument på detta sätt.

Orsaken till artikeln var diskrepansen i regelverket för vår enhet, där vi aldrig sköter inneliggande patienter, där vårdteamen är tvärprofessionella och där sköterska och dietist arbetar sida vid sida med sekreterare och psykolog.
Varför Martin Neovius, som är forskare vid enheten men delar vår utrustning, vårt lunchrum och våra datorer, inte behöver ha smurfdräkt, medan Stephan Rössner, som är läkare men mest sitter i möten och konferenser stora delar av arbetsveckan, ska ha sådan kostym, är lite svårt att fatta.
Men – som också framgick av artikeln: Vi fogar oss, om än något oförstående, och det privata klädkontot går med vinst.