Huruvida siffrorna i den ursprungliga artikeln av Werkö och Enkvist i alla detaljer är korrekta är väl egentligen av underordnat intresse.

Den viktiga och fortfarande obesvarade frågan är hur man på rationella grunder kan åstadkomma en så ändamålsenlig fördelning av läkarresursen som möjligt. Eva Nilsson Bågenholm och Benny Ståhlberg frågar efter »i förhållande till vad« det finns för många läkare på universitetssjukhusen. I förhållande till behovet av PCI utanför storstäderna, för att ta det aktuella exemplet.