Att rubriksätta och illustrera en tidning som ska vara saklig och samtidigt läslockande kan vara en svår avvägning. Med våra omslag vill vi fästa uppmärksamheten på artiklar som vi anser särskilt läsvärda – det betyder inte nödvändigtvis att de alltid är »nyheter«. Vi har exempelvis haft konstverk på omslaget som illustration till kulturartiklar.

Artikelförfattarna är bekymrade över de följdverkningar en artikel i Läkartidningen kan få. Men vår målgrupp är läkare, det är deras uppmärksamhet vi vill fånga. Vi skriver inte för allmänheten, och det är svårt för oss att ta ansvar för hur andra medier reagerar på våra artiklar.
Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson månar om Läkartidningen, det är sympatiskt. Jag kan försäkra att det gör vi på redaktionen också.