I sitt debattinlägg [1] rekommenderar Björn Strander och medarbetare bl a kvinnor att delta i gynekologisk cellprovskontroll även efter eventuell vaccination mot cervixcancer och oavsett
sexualanamnes. Bra.
Vore jag kvinna skulle jag be min gynekolog även undersöka (det finns i dag bra testmetoder) huruvida jag har HPV-infektion eller inte i det aktuella organet.
I min avhandling [2] undersökte jag cytologiskt, kolposkopiskt och histopatologiskt 444 lesioner i cervix hos 238 kvinnor. Vaginalcytologins diagnostiska säkerhet var 79 procent vid carcinoma in situ och 44 procent vid dysplasi. När börjar Strander och medarbetare rekommendera HPV-test i kombination med konventionell cytologi?