Vi är tacksamma för rättelsen från Jørn Dyerberg, Steen Stender och Arne Astrup om den felaktiga siffran och ber om ursäkt för detta misstag.
Vi är helt överens med våra danska kollegor om vikten av att minimera konsumtionen av särskilt industriproducerat transfett. Vi har inga principiella skäl att motsätta oss förbud, men vi är ännu inte säkra på vilket tillvägagångssätt som är bäst. De nordiska länderna har arbetat olika i denna fråga och har var för sig varit lyckosamma.