Först ett tack till insändarförfattaren. Det viktigaste för ett sällskap är att ha engagerade medlemmar. Liksom en begravning i sin ritual innebär att man har aktning för det som varit men ersätter det med ett hopp inför framtiden vill jag tolka din insändare.
Jag kan förstå den vördnad som man känner inför huset och kan medge att det ibland kan kännas lite tungt. Njut i stället av de fina detaljerna och hur genomtänkt allting är. Prata gärna med någon av oss vid nästa besök så skall vi visa dig.
Konsten finns beskriven i en liten skrift som finns att låna i receptionen. Missa inte Gunillas fräscha blommor i hallen.

När det gäller föreläsningssalen har vi lagt ner stor möda på att bevara de tidstypiska detaljerna. En sådan här arkitektonisk pärla måste förvaltas med känsla och stor försiktighet. Under jullovet pågick ombyggnad av teknikerbåset och installation av ny och förbättrad AV-teknik. Hoppas att detta skall märkas.
Ja, det är tråkigt att så få medlemmar fysiskt närvarar vid tisdagssammankomsterna trots det spännande, omväxlande programmet med mycket kompetenta föreläsare. För att göra dessa tillgängliga över hela världen kommer vi att webbsända dem. Se på vår webbplats www.sls.se för detaljerna.
Även om huset är 100 år gammalt finns högteknologin redan här. Sedan i höstas finns trådlöst Internet gratis tillgängligt inom huset. Lösenord krävs och fås via receptionen.
Bakom biblioteket finns också en dataterminal med fri access till Internet. Vi skall se om vi kan placera terminalen i själva biblioteket utan att det stör. På förslag av en av medlemmarna har vi också i höst skaffat förbättrade läslampor dit.
Förslaget att hålla kaférörelse har tidigare utretts och stupade då på att det var för dyrt. Restaurangen är dock öppen för abonnerade bokningar nästan varje kväll. Skulle någon ha lust att få en kopp kaffe i samband med annat besök här kan »Lilleman« säkert ordna detta.

Din idé om en framtidskommitté är bra. Framtiden diskuterades vid fullmäktigemötet i oktober, och en hel del idéer framkom vilka vi nu håller på att arbeta med. Vi har i höst också fått flera hundra nya unga medlemmar, så visst hopp finns!
Med en stolt historia i ryggen, ett vackert hus och engagerade medlemmar som gärna får komma med fler synpunkter, även kritiska till mig, styrelsen eller Läkartidningen, så ser framtiden ljus ut.
Gott nytt 2007!