Vid vaccination stöter man ibland på patienter som är tatuerade där man tänker ge sprutan. Figur 1 och 2 visar en sådan patient, där stickstället trots allt var lättvalt! I ökande utsträckning händer det också att damer är tatuerade över ländryggen med någon vacker tatuering i form av en fjäril eller liknande. Den sitter då ibland i »LP-området« eller där de kanske framöver behöver en epiduralbedövning vid förlossning, eller ännu längre fram när kollumfrakturen behöver spikas.

Det sägs att man inte ska göra LP eller vaccinera genom en tatuering. Förmodligen är man rädd för att peta in tatueringspigment. Är det sant? Jag hittar inga referenser om att detta skulle vara farligt. Vet Läkartidningens läsare något om detta?Figur 1. Vänster axel.
Figur 2. Höger axel på samma patient.