PehrOlov Pehrson har helt rätt när han konstaterar att det finns ett stort problem när det gäller läkemedelsförsörjningen i u-länder med en fattig befolkning. Det är också lätt att hålla med om att den rika delen av världen här har ett ansvar för att öka tillgången till bra och billigare läkemedel i tredje världen.
Detta bidrar man dock knappast till genom att se mellan fingrarna på den kriminella verksamhet som går ut på att i rent vinningssyfte torgföra tex felmärkta, verkningslösa eller giftiga livsstilspreparat och dopningsmedel i västvärlden. Det är knappast den typen av preparat som efterfrågas av fattiga befolkningar, oftast utan tillgång till Internet.

Bakgrunden till ledaren var att problemen med olika slags falska medicinska produkter behöver uppmärksammas även i vår »trygga« del av världen, med utgångspunkt från den konferens som Läkemedelsverket höll i december. Fusket är ett potentiellt stort problem som kan utvecklas till att bli ett hot mot folkhälsan i Sverige.
Det är angeläget att inte bara läkare i Sverige uppmärksammas på denna illegala marknad. Även befolkningen måste bli medveten om de risker man tar när man beställer diverse preparat från oseriösa distributörer, bla på Internet. Läkarförbundet ser det som sitt ansvar att sprida information kring detta.
PehrOlov Pehrson raljerar smått kring att LT-ledaren utöver problemen med förfalskade läkemedel även diskuterat andra avarter av bedrägligt förfarande med medicinska produkter. Sakfrågan vinner nog inget på att man tvistar om terminologin.

Det är ett faktum att även medicintekniska produkter kan förfalskas. Vad gäller tex kondomer och operationshandskar förväntar sig köparen en viss kvalitet förknippat med det varumärke man beställt. Är varumärket falsifierat kan följderna bli nog så otrevliga.
Den oseriösa försäljningen av medicintekniska produkter omfattar även mer avancerade produkter, tex blodsockertest, infusionspumpar och hjärtklaffar. Det är lätt att föreställa sig hur allvarliga konsekvenserna kan bli om dessa produkter inte är vad de utges för att vara. Fattiga befolkningar i u-länderna har självfallet inte heller någon glädje av att bli pålurade falsifikat från denna stora och växande kriminella sektor.