I september 2005 ingick SalusAnsvar Liv och Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv ett avtal som bland annat innebar att kunderna i SalusAnsvar Liv erbjöds att flytta sina pensionsförsäkringar till Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Vissa försäkringstagare har, bland annat i Läkartidningen, kritiserat utvecklingen av sitt kapital efter flytten. Detta, liksom regeringens nyligen införda flyttstopp, vill jag gärna kommentera genom detta inlägg.

Generellt har flytterbjudandet mottagits väl av försäkringstagarna. I januari 2007, efter ett år av projektet som planeras ta två till tre år, hade 50 procent av de 51 000 berörda kunderna valt att flytta till SEB Trygg Liv, vilket motsvarar 80 procent av kapitalet. Av dem vars erbjudandetid löpt ut – eftersom de erbjudanden som skickas ut initialt gäller för en period om tre månader – har 91 procent tackat ja till flyttmöjligheten och bara 0,6 procent tackat nej.

I februari 2007 beslutade regeringen att under en övergångsperiod ta bort möjligheten att flytta en pensionsförsäkring. Slopandet av flyttmöjligheten innebar att flyttarna från SalusAnsvar Liv till SEB Trygg Liv tillfälligt har tvingats att stoppa. Däremot omfattas inte kapitalförsäkringar av flyttstoppet, och flytterbjudanden till de försäkringstagare som har kapitalförsäkring fortgår som vanligt. Regeringen har sagt att man avser att återkomma med regler som inte blockerar flytträtten, men fram till dess kan dessvärre inga flyttar genomföras. SalusAnsvar Liv har kontaktat regeringen och begärt att bli undantaget från de nya reglerna eftersom flyttarna till SEB Trygg Liv inte strider mot syftet med införandet av de nya regleringarna. Så snart undantag medges eller flyttstoppet hävs kommer flyttarna att återupptas.

Från dem som flyttat har kritik framkommit mot att den penningmarknadsfond som många flyttats till inte har avkastat tillräckligt bra. Denna fond är vad vi kallar en instegsfond, vilket innebär att den har en väldigt låg risk och därmed också lägre avkastning. I flytterbjudandet rekommenderade vi att man, om man vill öka risken och därmed också få möjlighet till bättre avkastning, byter till en annan fond. Det här är en viktig förbättring jämfört med tidigare när man var fastlåst i ett livbolag utan möjligheter till att få bra avkastning. Om man vill ha rådgivning inför sitt fondbyte går det alltid bra att kontakta SalusAnsvar. Erbjudande om detta har också gått ut i samband med flytt.

Det kan vara på sin plats att också förklara att trots att försäkringarna fysiskt flyttas över till SEB Trygg Liv så är det SalusAnsvar som även fortsättningsvis står för kundkontakten. Om man som kund har frågor eller vill ha rådgivning är det till SalusAnsvar man ska vända sig, medan SEB Trygg Liv står för förvaltningen.
Vi har den största förståelse för att det finns försäkringstagare som inte är nöjda med utvecklingen av sitt sparade kapital. Vi lyssnar och tar till oss av kritiken. Samtidigt är vi mitt inne i ett stort projekt, om än tillfälligt stoppat, som innebär att alla försäkringstagare kan gå från en osäker till en tryggare och mer stabil miljö. Vi tycker därför att det är ytterst beklagligt att regeringen har infört ett flyttstopp utan att ta hänsyn till försäkringstagarnas bästa.