Vi tackar Bengt Järhult för hans synpunkter rörande balanitbehandling (Läkartidningen 10/2007, sidorna 800-1). Då »Praktisk Medicin« bygger på erfarenhetsutbyte mellan kollegor är vi tacksamma för alla synpunkter – även direkt till oss! Vi kommer i nästa utgåva att justera texten.
Vi nås enklast på:
info@praktiskmedicin.com