På ett trist möte i FAOs stora sessionssal i Rom för länge sedan slog jag ihjäl tiden med att titta på porträtten längs väggarna. 12/15 (alla män) bar rökverk i händerna!
Varje tid har sina uttrycksformer – ska vi ta bort vapnen i officersmässarnas porträtt (man kan göra sig illa!) eller husdjur, frukt och bär i damporträtt (beakta allergirisken!)? Dom super på holländska barocktavlor, och ävenledes förekommer oskyddat sex i konsten. Rita in kondomer?
Inga nya cigarrer – men låt de gamla sitta kvar. Ingen visste bättre om risker när porträtten målades. Så såg herrar ut – på den tiden. Min morfar var professor i porträttmålning, och jag har sett otaliga stora män avmålade. Han tyckte alltid att det var svårt att göra något vettigt med händerna i bild. Damer fick blommor, parasoller, solfjädrar eller katter och herrar rökverk. Morgondagens män bär sannolikt mobiltelefon eller iPod.