Med anledning av Lars Gottbergs inlägg i Läkartidningen 11/2007 (sidan 885) vill vi på Pfizer förtydliga informationen om Depo-Medrol (metylprednisolon).
Depo-Medrol är registrerat i Sverige sedan mer än 30 år och är godkänt bla för intramuskulär injektion när långvarig allmän effekt är önskvärd, som t ex vid säsongsallergier. Det finns lång och stor erfarenhet av detta läkemedel i sjukvården, vilket också underströks av Ido Ledens inlägg i Läkartidningen 13/2007 (sidan 1064).
Många patienter har under årens lopp behandlats med intramuskulära injektioner för kortvariga säsongsallergier. Säkerhetsdokumentationen är synnerligen omfattande och ger trygghet i de fall man väljer att behandla med intramuskulär beredningsform.

Givetvis bör behandlingsriktlinjer jämte indikationer och kontraindikationer enligt Fass alltid beaktas av förskrivande läkare. I Fass finns angivet att efter intramuskulär injektion med Depo-Medrol uppnås maximal plasmakoncentration inom ett dygn, varefter koncentrationen gradvis sjunker under 2–3 veckor. Den maximala plasmakoncentrationen är endast cirka 3 procent av den som uppnås vid peroralt intag. Risken för systemeffekter vid intramuskulär injektion borde således vara mindre än vid de doser som ges vid den perorala behandling som rekommenderas av Gottberg. Förvisso kan en peroral behandling avbrytas snabbt vid behov.

Det är alltid i mötet mellan den enskilde patienten och läkaren som rätt läkemedel ska väljas – Pfizer AB tycker det är angeläget att tillhandahålla Depo-Medrol som ett alternativ vid behandling av säsongsallergi.