Författaren/författarna till en vetenskaplig artikel i Läkartidningen får alltid ta ställning till och godkänna korrektur, inklusive ingress och rubriker. Så har också skett i detta fall. Såväl Thomas Mätzsch som Jesper Swedenborg och medförfattare har således sett och godkänt rubrikerna till sina respektive artiklar. Läkartidningens rubrikförslag har i ett fall modifierats så att den i tidningen återgivna rubriken ordagrant är den av författaren önskade.