»Genom att effektivisera verksamheten i vissa delar räknar vi med att frigöra resurser för arbetet med sjukförsäkringen«, skriver Stig Orustfjord. Jag hoppas att innebörden i detta är att Försäkringskassan koncentrerar ekonomiska resurser till sjukförsäkringen?
Visst är det stora svårigheter att beskriva sjukdom och arbetsförmåga. Jag anser att min mer än 40-åriga ansträngning, min utbildning och min erfarenhet att varje dag bedöma detta är tungt vägande i diskussionen av skiljaktigheter mellan ansvarig behandlande läkare och Fk. Denna diskussion förekommer knappast idag, och jag råder mina kollegor att, liksom jag gör i slutet av varje läkarutlåtande om hälsotillstånd (LOH), kräva ett avstämningsmöte om Fk inte delar min bedömning av sjukfallet. Ett sådant möte skulle innebära stora besparingar för både Fk och länsrätten.

Det kan vara att jag arbetat för länge som praktiker och därigenom »samlat på mig« många fall av svårt sargade, multisjuka människor som nu plötsligt utsätts för kränkande behandling av Fk utan att jag tillfrågas. I dessa fall hjälper inga vällovliga »riktlinjer«, och jag ber bara att handläggare och försäkringsläkare respekterar min erfarenhet och min närvaro i skrift, per telefon eller mail.

Jag är, som jag tidigare skrivit, angelägen om samverkan men accepterar inte dagens kultur av »maktens arrogans« utan ber om praktisk samverkan innan beslut fattas.