– Gapa och säg »a«!
Varför säger jag så vid undersökning för friskintyg? Måste man kunna gapa och säga »a« för att köra lastbil?
Ingen har undrat. Tusentals friskintyg har jag skrivit under mer än fyra decennier. Men alla har gapat och sagt »a«.
Efter avslutade undersökningar frågade jag den gångna veckan fem konsekutiva besökare om de förstod mitt intresse för munhålan.
– Ingen susning, men läkare brukar säga så, och »a« kommer före »b«, svarade yrkespiloten X.
– Trasiga tänder kan smärta vid lågt kabintryck, svarade yrkespiloten Z, sakkunnigt.
– Ingen aning. Halsmandlarna? Tungan? svarade lastbilsföraren.
– Vet inte, svarade den unga kvinnan, som adopterat tre barn och nu adopterar ett fjärde(!).
– Nej, varför gör du det? undrade hennes make.

Så oskyldiga människor är, tänkte jag. Alla hade de varit med om flera läkarundersökningar för friskintyg. Jag gav dem alla chansen att tänka en gång till. Men ingen kom på mina randiga skäl till att jag använder mitt luktsinne:
– Gammal fylla? Färsk dito?
och till att jag också granskar tänderna:
– Osanerad karies som tecken på missbruk?
Kanske detta inte är vetenskap. Men beprövad erfarenhet, som jag vill föra vidare till unga kolleger.Duktig patient …