DermaSilk är inte ett alternativ utan ett komplement till nuvarande eksembehandling. Jag refererade [1] till resultatet av den schweiziska studien: DermaSilk lindrade barnens eksem signifikant, och effekten var jämförbar med modern topikal klass III-kortikosteroidbehandling. Författarna menar att det specialbehandlade silket kan bli ett accepterat alternativ till kortikosteroider, särskilt för barn vars föräldrar är ovilliga att använda topikala kortikosteroider [2].
DermaSilk har funnits i mer än fem år. Redan år 2005 beskrev den europeiska gruppen för atopisk dermatit i sina riktlinjer för diagnos och behandling specialbehandlat silke med antimikrobiell AEGIS som ett nytt alternativ under utveckling [3]. Den antimikrobiella effekten av AEGIS är välkänd, och produkten har använts i mer än 25 år [4], även inom sjukvården. Även andra kliniska studier har visat positiv effekt av DermaSilk vid eksembehandling [5, 6]. Svenska barnallergologer fann i ett antal fallstudier att det medicinska silket hade positiv effekt [7].
En ny blindkontrollerad studie visar en tydlig förbättring i behandlat hudområde, och slutsatsen är att materialet är användbart vid behandling av lindrigt till måttligt atopiskt eksem hos barn. Författarna menar att effekten beror på dess egenskaper: släthet utan hudirritation, ingen sensibiliseringsrisk, bibehållen vattenbalans i huden, svettabsorption och antimikrobiell effekt [8].