Jag trodde att debatten skulle ebba ut efter några inlägg, men »tavlor på rökande läkare« torde vara den mest segslitna schism som tidningen har haft.
Vad kommer våra kolleger om femtio år att fnysa åt, när de ser porträtt av dagens professorer? Kommer de att yrka för en ommålning av de civila kläder som alla – utan undantag – bär under den vita rocken? (Finns det någon med ljusblå pyjamas, som jag inte vet om?)
År 2060 låter inlägget »Läkarna vid sekelskiftet var helt okunniga om dagens självklara hygienregler, och deras tavlor är ett dåligt föredöme för våra yngre kolleger – måla om dem eller stoppa undan dem i källaren!«
Och vad kommer därefter?