Glädjande nog börjar D-vitaminbrist uppmärksammas, vilket illustreras av Anna Gerges och Hans Peter Söndergaards inlägg i Läkartidningen 24–25/2007 (sidan 1882).

Det kan vara av intresse att den angivna nedre gränsen för referensintervallet för 25-OH-vitamin D3 är mycket konservativ. Andra laboratorier i Sverige uppger 75 nmol/l som nedre gräns för rekommenderad nivå. Det är alltså fullt möjligt att samtliga sex fall som Anna Berge och Hans Peter Söndergaard beskriver kan bedömas ha suboptimalt D-vitaminstatus.

En annan fråga är hur behandling skall genomföras och vilka resultat som kan förväntas. Det är tyvärr mycket osannolikt att man skall lyckas normalisera dessa patienters D-vitaminstatus med i Fass tillgängliga preparat. Det krävs licenspreparat för att få till en effektiv dosering, om man samtidigt vill kontrollera att serumnivån hamnar rätt. Man måste också räkna med att det tar minst 6 månader innan man kan förvänta full effekt [1].