Vi tackar Berndt Stenberg och Mihaly Matura samt Svenska kontaktdermatitgruppen för deras inlägg om ny nomenklatur för allergi. Det är bra att någon bryr sig. Vi delar synen att det är både missvisande och olyckligt att kalla något för atopiskt om IgE-antikroppar saknas.

En litteraturgenomgång har visat att endast cirka en tredjedel av personer med »atopisk dermatit/böjveckseksem/prurigo Besnier« är atopiker, medan resten inte är det [1]. Mot den bakgrunden är den nya nomenklaturen där man indelar eksem i atopiskt och icke-atopiskt ett steg i rätt riktning [2].

Trots den nya nomenklaturens intentioner kan det hos den enskilde patienten vara mycket svårt att leda i bevis att eksemet är IgE-medierat, varför man tills vidare får nöja sig med kravet att atopiskt eksem i vart fall ska vara IgE-associerat. Att helt avskaffa termen atopiskt har internationellt inte varit möjligt. Vi deltar gärna i ett fortsatt arbete kring nomenklaturfrågorna.