Marie Wedin, med 36 år i sjukvården, vet i synnerhet att alla vårdens yrkesgrupper bidrar till vårdens kvalitet och är värda sin vikt i guld. Det är därför jag ifrågasatt syftet, kvaliteten och tolkningen av Vårdförbundets inhandlade enkätundersökning.

En undersökning för »att känna av stämningar«, som inte går att dra konkreta slutsatser av, ter sig som en bräcklig grund att stå på. Dåligt underbyggd vetskap kan absolut vara mer skadlig än ovisshet!

Det är viktigt för en fackföreningsledning att dela problemställningar med medlemmarna. Därför kan en undersökning av medlemmarnas och allmänhetens känsla för lämpligt löneläge inom vårdsektorn absolut vara av värde.

En sådan undersökning förtjänar emellertid ett sakligt och stringent upplägg för att tjäna sitt syfte, att synliggöra allmänhetens insikt i hur mycket god sjukvård egentligen är värd. Kanske Läkarförbundet, Vårdförbundet och andra skulle samarbeta om ett bättre upplägg, kanske vilande på vetenskaplig grund?