Varje månad kommer en bunt med papper från Apoteket om vilka läkemedel jag skrivit ut men som blivit utbytta mot andra läkemedel med samma aktiva substans under annat försäljningsnamn. Det står uttryckligen att »avsikten med återrapporten är att uppgifterna ska föras över till patientens journal«.
Vad får vi då rapport om? Jo, tex att Tenormin har bytts ut mot Atenolol. Men på nästa sida och för en annan patient har man gjort tvärtom! Simvastatin byts ut mot medel med många olika tilllägg efter ordet simvastatin, tex Simvastatin HEXAL. Men inget genomgående, utan det kan för samma patient nästa månad vara bytt mot t ex Simvastatin Krka.
När man försöker följa rådet att direkt skriva ut generika, tex zolpidem, har man i mitt fall senast bytt ut det mot Stilnoct! Dock tidigare oftast tvärtom. Exemplen kan mångfaldigas.

Vem tycker att det kan vara rimligt att varje månad i journalerna föra in uppgifter av ovannämnda slag? Till vilken nytta? »Lyder« verkligen alla läkarmottagningar anvisningarna om att ändra i journalerna vid utbyte av läkemedel?
Givetvis måste Apoteket följa svensk lag, men är det inte dags för t ex Läkarförbundet att för Socialdepartementet påpeka det lämpliga i att snarast ändra eller slopa denna lag?