Många läkemedel ger biverkningar inom öron–näsa– hals, och som öppenvårdsspecialist inom denna disciplin är det därför ofta aktuellt att fundera på patientens läkemedel. Symtom som obehag vid sväljning, tröghet att svälja eller nästäppa, hosta, muntorrhet, heshet och diffust obehag i halsen kan vara en läkemedelspåverkan.
Även vi som är organspecialister behöver en helhetssyn på de patienter vi möter. Det finns idag så många läkemedel för olika symtom och sjukdomar att det är omöjligt att känna till biverkningarna för de läkemedel som ges för sjukdomar utanför det egna specialistområdet.

Tyvärr saknas ofta uppgift i remisserna om vad patienten har för läkemedel. I tider då läkemedel byts ut till läkemedel med andra namn är det svårare att ange medicineringen för patienten själv. För oss som inte själva skriver ut läkemedlen är det svårt att bedöma när utbytesläkemedlet inte har fullgod Fass-text. Exempelvis finns inte tillräcklig Fass-text för Felodipin, som en av dagens patienter med obehag i halsen hade ordinerats.
Det är ett ofta förekommande problem med heshet och obehag i halsen hos dem som medicinerar med Enalapril. Bara denna vecka har fyra patienter med obehag i halsen behandling med detta läkemedel. Men även för detta läkemedel är Fass-texten otillräcklig.

Vad önskar Läkemedelsverket att vi registrerar som biverkningar? Det som redan står i Fass kanske är mer vanligt än det är känt? Vad tjänar det till att registrera, om text om biverkningarna inte finns med i Fass?
Ett billigare läkemedel kanske inte är så billigt om biverkningarna måste behandlas med andra läkemedel!