Psykiatrisk mångsjuklighet finns hos flertalet av mina patienter. Ibland uppfyller de kriterierna för sex–åtta olika diagnoser, och jag undrar stilla vilket vårdprogram som är applicerbart, vilken skattningsskala som är tillämplig, och vad som egentligen är kvalitet?
Jag funderar då jag läser intervjun med Mellanösternkorrespondenten Robert Fisk i Dagens Nyheter 11 maj:
»Problemet med Internet är skapandet av en massa information som är totalt värdelös även om den på sitt sätt är korrekt. Alla läser samma sak och därför drabbas alla av samma ytlighet och grundläggande brist på förståelse av vad som verkligen sker i samhället.
Du kan bara lära dig något nytt genom att tala med och lyssna till levande personer, vare sig de är makthavare eller maktlösa. Eller på plats uppleva de döda och dödade, vilket jag gjort hela mitt yrkesliv.«
Men talar han inte om vården?
»Problemet med vårdprogram och kvalitetsregister är skapandet av en massa information som är totalt värdelös även om den på sitt sätt är korrekt. Alla läser samma sak och därför drabbas alla av samma ytlighet och grundläggande brist på förståelse av vad som verkligen sker i vården.
Du kan bara lära dig något nytt genom att tala med och lyssna till levande personer, vare sig de är vårdpersonal eller patienter. Eller på plats uppleva de sjuka och vården, vilket jag gjort hela mitt yrkesliv.«