I Läkartidningen 23/2007 skriver Josef Milerad [1] om HPV(humant papillomvirus)-vaccin som ett »Högst Politiskt Vaccin« och konstaterar: »Visst är vaccinet ofarligt«. Är det verkligen så?

Hopkins Tanne [2] hänvisar i sin artikel till tre dödsfall i USA, vilka har tidsmässigt samband (»closely time related«) med HPV-vaccination (Gardasil). Enligt samma författare har Judicial Watch rapporterat 1 637 ogynsamma reaktioner i samband med immuniseringen.
Hon skriver vidare att 25 australiska flickor i Melbourne klagade över huvudvärk, illamående och yrsel kort efter det att de erhållit sin första dos av vaccinet. Fyra av dem fördes till sjukhus för observation och sändes därefter hem.

Två av de ovan nämnda unga kvinnorna, som dog i USA, hade hjärt- eller koagulationsproblem, och i det tredje fallet (ej väl dokumenterat) var orsaken möjligen blodpropp tre timmar efter vaccinationen. I Australien dog ingen.
Det är möjligt att den viktigaste preventiva åtgärden mot cervixneoplasier i framtiden kommer att bli HPV- DNA-självprovtagning med tex Qvintip-provtagningspinnen (Aprovix AB, Uppsala) [3, 4].