Kollegan Bertholds kritiserar mig för att inte komma med ett enda bevis för mina påståenden. Det har inte varit min avsikt i en debatt av detta ämne; det är ingen vetenskaplig avhandling som ska försvaras.

Vinstbegreppet är emotionellt och politiskt laddat. Jag tycker dock fortfarande att det är hyckleri att förneka vinst som en positiv faktor för god vård och produktion och ökat välstånd för alla medborgare. Man kan ju alltid leta upp avskräckande exempel, de offentliga mottagningarna och den kommunala vården ej undantagna.

Vad är det för fel att få hög lön eller att vara duktig och arbeta ihop en vinst i vården? Då borde man väl vara konsekvent och förbjuda vinst vid produktion av våra andra minst lika basala behov som mat och bostad. På dessa områden går ju samhället också in med massiva subventioner och regleringar. Läkarnas överlöner borde då också solidariskt i jämlikhetens namn nedregleras. Enligt en enkät tycker en stor del av svenska folket att 32 000 kr/månad vore en normal läkarlön!

Jag vill dessutom påstå att om man tar bort skygglapparna från förra seklet och tilllåter både vinster och gräddfiler i vården skulle Sveriges beryktade vårdköer försvinna, och detta skulle vara till godo för hela befolkningen. Vinst i sig står inte i motsats till god läkaretik! Det gör däremot girighet och avundsamhet!

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.