Dennis Brinkeback misstolkar medvetet Läkarförbundets argumentation kring ansvarssystem i vården.

Vi pläderar inte för att det personliga ansvaret ska tas bort. Det är för oss en självklarhet att det måste finnas ett personligt ansvar, men det ska vara separerat från incidentrapporteringssystemet.
Orsaken är att vi vill undvika att incidenter inte rapporteras på grund av risk för repressivitet.
Liknande åtskiljda system finns i andra länder, bla i USA inom »Veterans Administration« (VA), som ger sjukvård till ca 9 miljoner krigsveteraner med familjer.