En ständigt återkommande ståndpunkt från läkare och Läkarförbundet är att man vill ha samma incidentrapporteringssystem för sjukvårdspersonal som finns inom flyget. Det som då åsyftas är det incidentrapporteringssystem som innebär att piloten utan risk för sanktioner kan anmäla risker som exempelvis uppstått när två flygplan varit nära att kollidera.

Det handlar alltså om risksituationer. Om personskador verkligen skulle inträffa på grund av oaktsamhet så kan naturligtvis piloten precis som vid all annan verksamhet också bli ansvarig och utsättas för sanktioner. Men denna del bryr sig läkardebattörerna inte om.
Dessa debattörer för en vilseledande argumentation där man i själva verket menar att läkare och annan sjukvvårdspersonal skulle gå fria från ansvar både vid risker för skador och vid konkreta skador.
Benämningen av dessa personskador är ofta att »misstag« kan göras. Det låter ofta som att det överhuvudtaget inte finns något personligt ansvar i något skede; »misstag« är något som bara händer.
Nej, hyfsa debatten. Jag tror att läkarkåren skulle vinna i längden på att inte i varje läge nästan unisont svära sig fri från personligt ansvar för skador i vården.