Vi, Läkemedelskommittén i Uppsala läns landsting, protesterar mot Novo Nordisks indragning av Insulatard Penfill från den 1 september 2007. Skälet anges vara kraftigt minskad efterfrågan, vilket inte kan skönjas i vår statistik över försålda läkemedel. Man rekommenderar i stället Levemir, som enligt en Cochraneaartikel från 2007 uppvisar »if at all only a minor clinical benefit«. Vidare: »Until long-term efficacy and safety data are available, we suggest a cautious approach …«

Vi uppmanar alla användare av Insulatard Penfill, som också är ett miljövänligare alternativ, att protestera!