I repliken på vårt inlägg om risken för falskt positiva alkoholutandningstest efter metadondosering (Läkartidningen 32–33/2007, sidan 2218) anför Apoteket AB att orsaken till varför etanolhalten i Metadon APL sänkts (sedan vecka 9, 2007) var att få en ännu säkrare produkt för alkoholberoende patienter och patienter med kronisk hepatit C-infektion. Att detta sammanföll i tiden med våra ansträngningar (sedan slutet av september, 2006) att utreda orsaken till varför Metadon APL gav utslag i utandningstestet må vara ett sammanträffande.

Nämnas bör att fortfarande under sommaren fanns den gamla produkten med högre etanolhalt kvar. Av tio metadonpatienter som undersöktes med utandningstest den 27 juni hade tre fått den gamla beredningen (med varningstriangel på flaskan) från Apoteket, och dessa blåste följ- aktligen positivt (0,10–0,28 promille) direkt efter intaget. Övriga sju som fått den nya produkten med låg etanolhalt blåste negativt.

Läkemedelsverket anför i sin replik (Läkartidningen 34/2007, sidan 2355) att det nya preparatet Metadon DnE (godkänt som läkemedel den 10 augusti 2007), med betydligt högre etanolhalt (2,3 procent), inte borde innebära några särskilda problem, eftersom etanolinnehållet tydligt kommer att anges och koncentrationen motsvarar endast innehållet i lättöl. Varför just etanolhalten i lättöl skulle vara synonym med oproblematisk motiveras inte.
Hos metadonpatienter är dock ett dagligt intag av även små alkoholmängder olämpligt. Förutom risken för dem som har nedsatt leverfunktion eller behandlas med interferon för hepatit C-infektion (ca 20 procent) [1], kan det vara en utlösande faktor för återfall i missbruk.
Dessutom är den låga etanolhalt som förekommer i Apotekets nya metadonberedning (60 gånger lägre än i Metadon DnE) bevisligen tillräcklig för att lösa konserveringsmedlet metagin.

Vidare måste det påpekas att många metadonpatienter behandlas med disulfiram (antabus) för sina alkoholproblem. Det finns flera exempel på att personer som tar antabus blir så extremt känsliga för alkohol att de fått problem av vardagsprodukter och läkemedel som innehåller etanol (t ex rakvatten, kontaktlinsvätska, hudkräm och hostmedicin) [2-6]. Att även etanolinnehållet i Metadon DnE skulle kunna utlösa en antabus–alkoholreaktion kan därför inte uteslutas.
Sammanfattningsvis finns det mycket som talar för att etanolhalten i metadon ska hållas på lägsta möjliga nivå, men ingenting som talar emot.