BMI (Body Mass Index) är ett flitigt använt värde, både i kliniken, i studier och i den allmänna debatten om övervikt.
Det är välkänt att siffran räknas fram som kroppsvikt i kilogram dividerat med längden i meter upphöjt till 2. Men det betyder inte att BMI skall anges med sorten »kilogram per kvadratmeter«.
Människans kroppsyta är inte en kvadrat, och kroppslängden multiplicerad med sig själv ger inte kroppsytan. Därför är BMI inte »kilogram per kvadratmeter« utan en kvot, som skall anges utan sort!