Angående ledaren i Läkartidningen 24–25/2007, sidan 1879, med rubriken »Ändra Vapenlagen!«:
Såväl Vapenlagen som Socialstyrelsens rapport om denna och Läkarförbundets förslag om kontrollen av lämpligheten för innehav av skjutvapen för jakt torde vara tämligen verkningslösa.

Vad innebär »medicinskt olämplig«? Allvarliga psykiatriska diagnoser och personlighetsstörningar hör dit, medan de somatiska tillstånden torde vara självreglerande för hantering av jaktvapen, eller hur? Ingen som är blind lär väl ge sig ut att jaga. Inte heller någon som ligger sängbunden efter stroke. Ska sådana diagnoser anmälas?

I övrigt är det självklart patientens omdöme mer än den medicinska diagnosen som avgör lämpligheten. Och det gör vi läkare i regel inte någon bedömning av. I övrigt håller jag med om Läkarförbundets invändningar mot lagen och Socialstyrelsens rapport.

Även Läkarförbundets förslag om läkarintyg skulle bli verkningslöst och bara medföra ytterligare onödig byråkrati och dåligt använd läkartid. Hur ska en allmänläkare under en, säg 20 minuter lång, somatisk undersökning och intervju kunna bedöma om en patient är olämplig för innehav av jaktvapen, dvs olämplig att jaga? Kommer allmänläkaren att kunna avslöja en patologisk, psykopatisk och manipulerande personlighet? Knappast!
Hur många läkare har någon egen utbildning och erfarenhet av jakt och skjutvapen? Rimligen har 90 procent av dem inte det, om statistiken över vapeninnehav även gäller läkare. Måste man inte ha sådan erfarenhet för att kunna göra en adekvat bedömning?
Läkarförbundets förslag skulle, om jag förstått ledaren rätt, betyda att 10 procent av Sveriges vuxna befolkning skulle behöva läkarintyg med regelbundna intervall. Hur många extra, onödiga läkarbesök per år blir det? Vad är kostnad–nyttaberäkningen för detta? Hur många liv beräknas kunna räddas? Vad blir kostnaden per räddat liv?

För att erhålla licens för jaktvapen krävs idag att man har jägarexamen. Utbildningen tar som regel en termin med både teoretiska och praktiska moment oftast en gång per vecka, och därtill genomförs prov såväl skriftligt som praktiskt. Därefter måste också skjutprov avläggas.
Detta tillsammans med utdrag ur brottsregistret torde vara betydligt mer adekvat för en bedömning av lämplighet än något allmänt »läkarintyg«.Jägarexamen bättre än läkarintyg om lämplighet att inneha vapen?