Under det senaste året har det skrivits åtskilligt om svenskarnas sjukskrivningar. I Läkartidningen 26–27/2007, sidan 2007, kommenterade Anders W Jonsson regeringens förslag om läkarintyg från första dagen för vissa personer.
En grupp som alltid avkrävs intyg från första dagen är föräldrar till barn 12–16 år med kroniska sjukdomar, exempelvis astma och migrän. Även om barnen är välbehandlade kan akuta exacerbationer uppkomma.

En 13-åring med svår huvudvärk och kräkningar eller med akut andnöd behöver nog lika mycket föräldrastöd som en 10-åring med samma symtom.
Varför är föräldern i det senare fallet betrodd att ta ut VAB-ersättning utan läkarintyg från första dagen, men inte i det förra?
Missförhållandet rör en liten grupp men bör ändå påtalas, anser undertecknad.Även en sjuk 16-åring kan vara i behov av hjälp från förälder.