Apotekets varumärkesdirektör Eva Fernvall vill rätta till en del »felaktigheter och påståenden« i artikeln »Apoteket mobiliserar« i Läkartidningen 34/2007.
De påståenden som Fernvall vill korrigera framfördes av kritiker till Apoteket. Men också Apoteket, bland annat Fernvall, fick göra sin röst hörd i artikeln och får här göra det igen. Avregleringen av apoteksmarknaden och Apotekets framtida roll är omdiskuterade frågor, som är viktiga för Läkartidningen att spegla. Och det ingår i redaktionens policy att låta alla sidor komma till tals.