Distriktsläkare Åke Åkesson reagerar i Läkartidningen 35/2007 (sidan 2447) på att Försäkringskassan inte kontaktar honom i egenskap av intygsskrivande läkare utan istället kontaktar de försäkrade. Detta är en princip som får synas vara av stort värde för de försäkrade, nämligen att få ett besked direkt från den myndighet som fattar beslutet, även i en livssituation med svår sorg.
Exemplet som dr Åkesson anför som bevis för »vår kollektiva försäkrings« bristande omfattning får anses vara illa valt. Det rör sig om en 27-årig man som efter flera års problem med patellaluxationer opereras och därefter inte kan fortsätta som kakelläggare.

Han bedöms dock klara att utföra administrativa arbetsuppgifter. Dr Åkesson upprörs över detta och hänvisar till behov av privata försäkringar för personer i liknande situationer i framtiden. Försäkringskassan arbetar enligt den sk Stegmodellen, där alla försäkrade bedöms i relation till aktuellt eller annat arbete. Det är av stor vikt att alla sjukskrivande kollegor är införstådda med detta regelverk för återgång i arbete trots funktionshinder.
Tanken som dr Åkesson indirekt framför – att denne unge man under de kommande 38 åren fram till ålderspension skulle leva passivt på en privat sjukförsäkring – förefaller absurd och allt annat än salutogen.