Josef Milerad fortsätter att förvanska sakfrågan:

1. Sakfrågan i Gillberg-affären handlar åter inte om ADHD utan om DAMP-forskningen.
2. Jag har aldrig förnekat »existensen av ADHD«. Jag utmanar Milerad genom att begära att han redovisar ett enda påstående från mig med denna innebörd. Vad jag framfört är att ADHD-kriterierna är godtyckliga och inte vetenskapligt validerade för en diagnostik av funktionshinder.
3. Milerad framför att de uppgifter jag tillbakavisar finns dokumenterade i Vanna Beckmans bok »Strider under hjärnåldern«. Beckman är litterär talesman för Gillberg-gruppen och tydligen också Milerads sanningsvittne. Det återstår för Milerad att visa att Beckmans utsagor är riktiga och att hennes källmaterial motsäger det jag framfört.
4. Jag är ingen »självutnämnd privatspanare« m m. Istället är jag en särskoleläkare med ett professionellt intresse att granska den forskning som ligger till grund för diagnostik av psykiska funktionshinder. Med viss envishet har jag begärt att universitetet låter en oberoende myndighet undersöka frågan (se min artikel »Låt Vetenskapsrådet göra en opartisk granskning«, GP-debatt 2003-07-22). Vetenskapsrådet presenterade tre namnförslag. Forskarna avvisade dessa. Där har vi problemet.