Alla verksamma preparat kan ha oönskade bieffekter – så även HPV-vacciner. Dokumenterade biverkningar skall dock inte förväxlas med Judicial Watch och Janice Hopkins Tannes ovederhäftiga skräckrapporter.
Hälsoalarmister av olika schatteringar har idag blivit en verklig hälsofara – och deras återkommande larm urholkar dessutom respekten för mediciners faktiska negativa effekter.