Eric Bertholds efterfrågar i Läkartidningen 35/2007 (sidan 2450) referenser till bl a vår artikel Kaalhus R, Nilsson A, Stolt M. Försök inte göra oss till några skumma kapitalister. Läkartidningen 2007; 104:2004.
Här kommer de: