Jorma Paavonen mfl [1] beskriver sina resultat i en studie där ett HPV-vaccins effektivitet analyseras hos 9258 kvinnor i åldrarna 15–25 år. Som kontrollgrupp fungerar 9267 kvinnor i samma åldrar – dessa kvinnor fick hepatit A-vaccin. I diskussionsdelen förekommer beskrivningen »solicited general symptoms«, som var vanligare i den HPV-vaccinerade gruppen än i kontrollgruppen. Vilka är dessa symtom?

En viktig diskussion om HPV-vaccinets oönskade effekter pågår bla i BMJ [2] och i den svenska Läkartidningen [3, 4]. I sitt svar till mitt inlägg [4] konstaterar Josef Milerad [5], medicinsk chefredaktör i Läkartidningen, att rapporterna om HPV-vaccinets risker har fått karaktären av »hajpade nonsenslarm«.
Josef Milerad kommenterar inte de av Hopkins Tanne [2] beskrivna (baserat på en rapport av Judicial Watch i USA) 1637 ogynnsamma reaktionerna efter vaccinationen. Intressant är att en så vederhäftig tidskrift som BMJ publicerar detta »hajpade nonsenslarm«.
En annan intressant detalj i artikeln av Paavonen mfl [1] är att man skiljer mellan CIN 2 och CIN 2+. Under mina år som läkare vid patologiska institutionen i Uppsala fann jag det stundom svårt att dra en relevant gräns till och med mellan CIN 2 och CIN 3.

I Sverige och i Norge (och flera andra länder) diskuteras HPV-vaccinationens risker och betydelsen för folkhälsan – något som diskuteras även i Finland. Hur blir det med riskerna?