Intressant diskussion om intyg och undersökning av jägare för vapenlicens.
Har jagat i samma jaktlag strax utanför Östersund i mer än 15 år.
Är nu en av två jaktledare i detta gäng på 18 personer som känner varandra väl.
Många har växt upp tillsammans och bor i samma by. En del är arbetskamrater.
Den som icke sköter sig får icke vara med – i gränsfall tilldelas personen i fråga ett pass långt ifrån alla andra.

Vi ser mycket skeptiskt på dem som ej är med vid gemensam skjutövning inför älgjakten.
Vid denna skjutövning kan vi se om bössan är i gott skick och om innehavaren kan sköta den.
Vi har en grillfest en lördag i slutet av september. Där märks väl vilka som tager ett glas extra. Men dagen efter jagar vi icke.
Hur ett intygande av läkare skall kunna öka säkerheten i detta gäng vet jag inte.

Så det borde kunna skrivas in i en ny lag att de som är stadigvarande medlem i jaktlag skall kunna få intygande av jaktledare – kanske tillsammans med jaktvårdsområdets ordförande – om att vederbörande har god vandel och sköter sig vid jakten.
Kanske från 75 års ålder.

Problemet är nog de som inte är medlem i ett jaktlag – där kan det behövas andra regler även för betydligt yngre personer.
Hur stafettläkare skall kunna avgöra detta vet jag ej – de ordinarie läkarna har knappast tid.
Än mindre begriper jag hur en läkare på en vårdcentral i tex Stockholm skall kunna avgöra om en person som ej är känd på mottagningen kan vara säker vid jakten.

Hellre repetitionskurs i säker vapenhantering och kontrollerad uppskjutning via de skjutbanor som redan finns och har utbildade ledare för jägarbeviskurser.
Det belastar icke sjukvården och ger en reell kontroll av om en person är lämpad att hantera en bössa.
Kan bli ett stöd för anhöriga som tex vill stoppa sin gamle släkting men ej får respons.Det är bättre med repetitionskurs i säker vapenhantering och kontrollerad uppskjutning än läkarundersökning och intyg, anser Mats E Nilsson, själv läkare, jägare och jaktledare.