Rökning uppfattas ibland som en privat angelägenhet. Men rökning kan skada andra indirekt, kan »smitta« genom att andra lockas att röka, och kostar skattebetalarna stora belopp för vård av tobaksrelaterade sjukdomar.
Kan man då inte bevara friheten att röka och samtidigt hindra nyrekrytering av framför allt unga människor? Jo, jag tror det.
Låt t ex dagens rökare registrera sig som rökare och få en legitimation som visar detta. Begränsa sedan efter ett fastställt datum handeln med röktobak till denna grupp. Legitimationen kan t ex förnyas årligen, kopplas till en årsavgift som går till landstingens sjukvård, ha en åldersgräns motsvarande dagens, och ha en kvantitativ gräns för inköp som försvårar langning.
I takt med att dagens rökare sedan på ena eller andra sättet slutar röka kan vi så småningom nå nollvisionen, ett rökfritt Sverige. Modellen är inte konstigare än Systembolaget för alkohol, och troligen mer effektiv.
Så varför inte pröva?