Angående insändarens fundering kring om det sker en könskvotering vid tillsättningen av AT-tjänster i Östergötland svarar vi bestämt nej! Vi följer landstingets jämställdhetsplan.

Vi tar, som vid andra tillsättningar, hänsyn till meriter, tidigare yrkeserfarenhet och personliga egenskaper. För våra primärvårds-AT-block tar vi också hänsyn till de sökandes intresse för primärvården.
Vi har vid alla AT-tillsättningar i Östergötland också en facklig insyn i form av representant från Läkarförbundet, vars roll är att se till att urvalet sker på ett korrekt sätt, och vi har inte fått någon erinran om att så inte skulle ha varit fallet.

Vi är ledsna för om någon känner sig förbigången i anställningsförfarandet, det är absolut inte vår avsikt. Vår strävan är att anställa de mest meriterade, kompetenta och intresserade AT-läkarna, våra framtida kolleger.