Inte en enda förespråkare av vinstdriven vård bemöter, vare sig i de senaste tre debattinläggen i LT 37/2007 (sidorna 2614-7) eller i tidigare publicerade repliker, mitt huvudargument: Såväl kontrollerade studier som erfarenheter världen över visar att efterfrågestyrd vård med prestationsbaserad ersättning är såväl kostnadsdrivande som relativt ineffektiv.
Attdiskutera läkaretik, privatisering av ambulanssjukvården (en verksamhet som ju knappast kan utsättas för efterfrågestyrning) eller huruvida planekonomi ger hög kvalitet i vården må vara intressant, men besvarar inte den ställda frågan: Varför skall vi införa ett ersättningssystem som leder till en dyrare och mindre effektiv vård?
Mitt förslag kvarstår: Skapa nya ekonomiska incitament baserade på områdesansvar, som belönar resultat istället för »produktivitet« inom prioriterad – genom demokratiskt fattade beslut – vård, inte efterfrågestyrd.