Europarådets parlamentariska församling antog den 4oktober en resolution om att kreationism inte är en vetenskaplig teori och inte har någon plats i naturvetenskaplig skolundervisning samt att undervisningen om evolution bör förstärkas. Även en formulering om att kreationism »kan bli ett hot mot mänskliga rättigheter« fanns med.

Europarådet har bl a till uppgift att värna om den europeiska konventionen om mänsk- liga rättigheter. Europarådet har ingen koppling till EU. Resolutionen är inte bindande för de 47 medlemsstaterna.
I debatten kring resolutionen framfördes kritik som gick ut på att resolutionen var alltför hårt formulerad, framför allt att argumentationen kring varför kreationismen skulle hota mänskliga rättigheter inte var övertygande. Marek Kawa från det polska katolska konservativa partiet LPR (Polska familjernas liga; Liga Polskich Rodzin) gick längre i sin kritik, då han menade att evolutionen inte skulle vara vetenskapligt välbelagd.
Resolutionen antogs likväl, inklusive passusen att kreationismen kan hota mänskliga rättigheter. Röstsiffrorna blev 48 mot 25. De flesta nejrösterna återfanns inom partigrupperna EPP/CD och EDG (konservativa och kristdemokrater). Samtliga fem svenska parlamentariker röstade för resolutionen.