Två nyckelbegrepp i sjukvården är tillgänglighet och kompetens; båda är lika viktiga.
Det var ett mycket välkommet och löftesrikt initiativ av Bengt Westerberg när han en gång lanserade husläkarsystemet. Redan benämningen »husläkare« väckte stora förhoppningar om att få tillgång till en alldeles egen läkare.

Behovet av sjukvård kan uppstå när som helst på dygnet, året runt. Hur är det med tillgången på en egen läkare, när behovet uppstår under icke kontorstid? När man ringer till sin husläkarmottagning får man höra en telefonsvarare som upplyser om »våra öppettider och patienten blir vänligen erbjuden en möjlighet att lämna meddelandet efter tonen …«
Skall detta betraktas som en acceptabel tillgänglighet på primärsjukvård? Rådande tidsbegränsad tillgång på primär sjukvård kan inte kompenseras genom alternativa vägar såsom »Hälsovårdsupplysningen« eller besök på ett sjukhus akutmottagning med allt vad ett sådant innebär. En kontakt med egen husläkare skulle lösa många akuta hälsoproblem och sortera upp vilka som bör sändas vidare till sjukhus.

Många av oss minns säkert den tid när man fick tag i sin egen provinsialläkare eller jourläkare dygnet och året runt. Det var helt naturligt för ca 50–60 år sedan. Men i Sverige har detta förändrats. Andra näraliggande länder är lyckligare lottade och förskonade av en sådan utveckling. I t ex ett annat EU-land (Österrike) har man, i t ex det lilla samhälle där vi tillbringar våra semestrar, tillgång på två allmänläkare dygnet och året runt.
Vad som är anledning till vår nuvarande automatiserade, rationaliserade och depersonifierade primärvård kan man spekulera om. Ett skäl är säkert ekonomiskt. Skulle man inte kunna tänka sig att inkorporera »obekväm« jour-/arbetstid i själva definitionen av arbetsuppgifterna inom tjänsten som läkare i primärvården?

Hörde för ett tag sedan talas om ett projekt där ett privat sjukvårdsföretag upprätthåller jourverksamhet på lasarettet i Karlstad för patienter med hjärtproblem med mycket positivt resultat. Varför kan det inte också gå i primärvården att läkarna är jour? Många liv kunde räddas och många onödiga besök på akutmottagningar etc undvikas om man får en »förstahjälpen«-insats av primärvården. Jag är övertygad om att det ekonomiskt inte blir dyrare än dagens tungrodda system. Det privata företaget, som arbetar med jourverksamhet i Karlstad, driver säkert inte sin verksamhet av ideella skäl.

Tillgänglighet kan inte bytas mot kompetens, eller vice versa, men mot bakgrund av nuvarande bristande tillgänglighet inom primärvården, får man hoppas att åtminstone kompetensen håller måttet.