Vi blev nyligen kontaktade av en svensk kvinna som under semesterresa utomlands fött ett barn. Före resan hade modern av mödrahälsovården fått beskedet att det inte skulle vara något problem att resa utomlands. Barnet föddes emellertid i Kosovo i graviditetsvecka 33 och lades in för vård på neonatalavdelning i Kosovo. När barnet fötts kontaktade kvinnan SOS International i Köpenhamn. Hon fick då beskedet att eftersom barnet var fött så sent som i graviditetsvecka 33, ersatte inte försäkringsbolaget transport till Sverige av det nyfödda barnet.

Efter några dagar försämrades barnet, det var i detta skede som vi kontaktades. Någon formell skyldighet att bekosta hemtransport av barnet har inte svensk sjukvård. Med stöd av artiklarna 3 och 24 i FNs barnkonvention ansåg vi emellertid att vi hade en åtminstone moralisk skyldighet att försöka hjälpa till med hemtransport av barnet, i synnerhet om det skulle finnas medicinska fördelar för barnet att vårdas i Sverige. Efter att ha fått kontakt med läkare i Kosovo insåg vi emellertid att barnet knappast var transportabelt. Barnet avled efter ytterligare ett par dagar.

Det inträffade väckte för oss frågan vilka regler som gäller för gravida kvinnor som reser utomlands och vilken information de får. Efter genomgång av ett flertal försäkringsbolags regler framkommer att hemförsäkringarnas reseskydd normalt upphör efter 28:e graviditetsveckan. Om man föder ett barn efter denna tidpunkt innebär detta alltså att man får varken ersättning för barnets sjukvårdskostnader eller ekonomisk hjälp med en hemtransport.
Kvinnan i vårt fall hade med mödrahälsovården diskuterat om det var lämpligt att resa utomlands, och reste i tron att hennes försäkringar skulle gälla om något oväntat inträffade. Givetvis borde hon själv ha läst de kompletta försäkringsvillkoren, men det är mänskligt ytterligt begripligt att hon inte gjorde det efter diskussionen med mödrahälsovården.

Vi har även tittat på ett antal olika webbplatser med råd till gravida som planerar utlandsresa. Flera av dessa tar huvudsakligen upp problem som handlar om vad flygbolagen tillåter, vaccinationer etc. Vi har inte hittat någon webbplats som på allvar diskuterar den svåra problematik som uppstår om barnet föds för tidigt. Några skriver att man bör kontrollera om hemförsäkringens reseskydd gäller under graviditet.
På några webbplatser framgår att man inom EU erhåller sjukvård på plats om barnet skulle födas, men det står inget nämnt om att man inte får hjälp med hemtransport av barnet. Om barnet föds extremt prematurt kan det innebära att man antingen får vara kvar där barnet vårdas i flera månader eller själv bekosta hemtransport av ett litet barn som kanske kräver intensivvård. Om barnet föds utanför EU får man således också själv betala alla sjukvårdskostnader.
Det är angeläget att gravida som reser utomlands är medvetna om konsekvenserna vid en prematur förlossning. Vi uppmanar därför samtliga mödrahälsovårdscentraler och ansvariga för webbplatser som vänder sig till gravida att noga se över vilken information de ger angående utlandsresor.

Vi anser vidare att det är anmärkningsvärt att en svensk medborgare som råkar födas utomlands i realiteten har mycket små möjligheter att erhålla svensk sjukvård. Det är oklart om detta kan anses förenligt med ovan nämnda artiklar i FNs barnkonvention.
Det är orimligt att nyfödda barn inte omfattas av hemförsäkringarnas reseskydd. Om det inte finns försäkringar som täcker sjukvårdskostnader utomlands och eventuell hemtransport bör det utredas vilka skyldigheter som samhället har gentemot det nyfödda barnet.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivnaEn genomgång av ett flertal försäkringsbolags regler visar att hemförsäkringarnas reseskydd normalt upphör efter 28:e graviditetsveckan. Om man föder ett barn efter denna tidpunkt innebär detta alltså att man får varken ersättning för barnets sjukvårdskostnader eller ekonomisk hjälp med hemtransport.