»Skatter är oftast inget som Läkarförbundet tar ställning till« – så inleds ett inlägg på ledarsidan i Läkartidningen 35/2007. Det är en klok policy som man borde hålla på om man vill tillvarata alla medlemsgruppers intresse.
Enligt ledarsticket vill förbundet prioritera sänkt skatt på arbete gentemot slopad fastighetsskatt. Det är emellertid här fråga om två helt olika typer av skatter, som inte på ett så lättvindigt sätt kan ställas mot varandra, som det görs på ledarsidan.

I artikeln nämns inte att en sänkning av skatt på arbete redan har skett och att en fortsättning i det avseendet är att vänta, enligt regeringen. Det nämns inte heller att man avser att fullt ut finansiera ett »slopande« av fastighetsskatten, dels genom att införa en fast avgift, dels genom att ändra beskattningen vid försäljning av fastigheten.
Förändringen skulle emellertid göra det möjligt för många i högt taxerade bostadsområden att ha råd att bo kvar i sitt hem även efter pensioneringen, när inkomsten minskar.

För alla yrkesgrupper gäller att pensionärerna hela tiden halkar efter i den allmänna standardförbättringen. Skatten på pension avses inte komma att påverkas av sänkt skatt på arbete. Att pension är intjänad arbetsinkomst har helt kommit bort i debatten.

Det finns således goda skäl att efterlysa en mera djuplodande inställning i skattefrågor från Läkarförbundets sida, särskilt om man avser att hävda också pensionerade läkares intressen. Men inlägget på ledarsidan avskräcker, så kanske det även i fortsättningen vore bättre om man håller fast vid principen att inte ta ställning.