Docent Slezak lyfter fram ett av svensk hälso- och sjukvårds kärnproblem, den dåligt utbygga primärvården och bristen på distriktsläkare. Detta skapar tillgänglighetsproblem och ett ökat tryck på akutmottagningarna.
Läkarförbundet och Distriktsläkarföreningen arbetar för att även Sverige skall få ett utbyggt familjeläkarsystem där invånarna får välja sin egen personliga familjeläkare.
Vi menar att det skall vara en specialist i allmänmedicin för att garantera kvalitetskravet. I familjeläkarens uppdrag ingår då ett dygnetruntåtagande som löses genom joursamverkan. Med den dimensionering som vi har föreslagit, med en distriktsläkare på 1500 invånare, skapas förutsättningar för god tillgänglighet, och då avlastas också akutmottagningarna. Större delen av patienterna kan då tas emot dagtid av sin familjeläkare.