I LT 39/2007 (sidorna 2810-1) redogörs för ett fall av intubationssvårigheter vid ett akut kejsarsnitt. Enligt artikeln utfördes inte spinalanestesi, då provtagning två timmar tidigare visade normalt trombocytantal, men APTT- och PK-INR-prov saknades. Den publicerade händelseanalysen innehåller flera viktiga synpunkter, men vi saknar följande betydelsefulla information.

Hos en i övrigt frisk kvinna med preeklampsi där man finner ett normalt trombocytantal är påverkan på APTT- och PK-INR-prov osannolik. Provtagning utförd två timmar tidigare bör anses tillförlitligt. Detta faktum är tyvärr alltför lite känt, vilket illustreras av det aktuella fallet. Vi kommer därför att införa denna information i de nya reviderade riktlinjerna för ryggbedövning till gravida med koagulationsrubbning eller trombosprofylax.

Den aktuella fallbeskrivningen illustrerar också med all önskvärd tydlighet vilka riskavvägningar som är aktuella inför beslut om anestesimetod vid akut kejsarsnitt. Mot risk för spinalt hematom förorsakat av ryggbedövning måste vägas risk och eventuella konsekvenser för moder och barn vid intubations- svårigheter i samband med generell anestesi.