Som medlem i Läkarförbundet är Hans Dunér också ansluten till centralorganisationen Saco. Det var Sacos ställningstagande som Läkartidningen ville uppmärksamma.
På individnivå kan man självfallet ha högst divergerande åsikter om vilka skatter som helst bör sänkas. Plånboken ligger närmast hjärtat, sägs det. Sacos kommentar ska ses i ett annat och större sammanhang, dvs vilka effekterna blir av olika skatter för landets ekonomi och tillväxt.

Regeringens mål med höjd skatt på energi och koldioxid sägs vara att minska energianvändning och utsläpp. I analogi med det torde en hög beskattning av resursen arbete vara negativ för sysselsättningen. Den ganska blygsamma sänkning av skatten på arbete som nu genomförs – med ett bibehållande av »värnskatten« – torde få måttliga stimulanseffekter.

Visst måste även pensionärerna få del av välfärdsökningen. Med hög sysselsättning och god tillväxt skapas utrymme för förbättringar för pensionärer och även andra eftersatta grupper. Ytterst blir det då en fråga om fördelningspolitik och politisk vilja.