Vi tackar Eckerlund och medförfattare för kommentaren. Vi är medvetna om de begränsningar som beräkningar av samhällsekonomiska kostnader för sjukdomar har. Därför är det viktigt att få rättvisande skattningar. Framförallt finns det ett behov av riktlinjer för hur kostnaderna ska beräknas då forskare, patientorganisationer, aktörer inom hälso- och sjukvården och inte minst politiker använder underlag som är heterogena och svåra att jämföra.

Det vore önskvärt om riktlinjer och beräkningar kan tas fram av en oberoende part som arbetar på vetenskaplig grund. Här anser vi att SBU, som inlägget visar, har väldokumenterad kompetens och auktoritet för kvalificerade hälsoekonomiska bedömningar.